Inni rzeczoznawcy polecają RZECZOZNAWCA.PL | RZECZOZNAWCA.PL wyznacza jakość w rzeczoznawstwie budowlanym | Tu nie ma przypadkowych inżynierów tu jest DR INŻ. PRZEMYSŁAW STAWIARSKI | RZECZOZNAWCA.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa, inni je tylko próbują naśladować | Postaw na doświadczonego rzeczoznawcę, inżyniera, prawnika - postaw na RZECZOZNAWCA.PL | Jedyny znany w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | Inni rzeczoznawcy polecają RZECZOZNAWCA.PL | RZECZOZNAWCA.PL wyznacza jakość w rzeczoznawstwie budowlanym | Tu nie ma przypadkowych inżynierów tu jest DR INŻ. PRZEMYSŁAW STAWIARSKI | RZECZOZNAWCA.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa, inni je tylko próbują naśladować | Postaw na doświadczonego rzeczoznawcę, inżyniera, prawnika - postaw na RZECZOZNAWCA.PL | Jedyny znany w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | Inni rzeczoznawcy polecają RZECZOZNAWCA.PL | RZECZOZNAWCA.PL wyznacza jakość w rzeczoznawstwie budowlanym | Tu nie ma przypadkowych inżynierów tu jest DR INŻ. PRZEMYSŁAW STAWIARSKI | RZECZOZNAWCA.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa, inni je tylko próbują naśladować | Postaw na doświadczonego rzeczoznawcę, inżyniera, prawnika - postaw na RZECZOZNAWCA.PL | Jedyny znany w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | Inni rzeczoznawcy polecają RZECZOZNAWCA.PL | RZECZOZNAWCA.PL wyznacza jakość w rzeczoznawstwie budowlanym | Tu nie ma przypadkowych inżynierów tu jest DR INŻ. PRZEMYSŁAW STAWIARSKI | RZECZOZNAWCA.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa, inni je tylko próbują naśladować | Postaw na doświadczonego rzeczoznawcę, inżyniera, prawnika - postaw na RZECZOZNAWCA.PL | Jedyny znany w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | Inni rzeczoznawcy polecają RZECZOZNAWCA.PL | RZECZOZNAWCA.PL wyznacza jakość w rzeczoznawstwie budowlanym | Tu nie ma przypadkowych inżynierów tu jest DR INŻ. PRZEMYSŁAW STAWIARSKI | RZECZOZNAWCA.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa, inni je tylko próbują naśladować | Postaw na doświadczonego rzeczoznawcę, inżyniera, prawnika - postaw na RZECZOZNAWCA.PL | Jedyny znany w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego | Inni rzeczoznawcy polecają RZECZOZNAWCA.PL | RZECZOZNAWCA.PL wyznacza jakość w rzeczoznawstwie budowlanym | Tu nie ma przypadkowych inżynierów tu jest DR INŻ. PRZEMYSŁAW STAWIARSKI | RZECZOZNAWCA.PL wyznacza jakość rzeczoznawstwa, inni je tylko próbują naśladować | Postaw na doświadczonego rzeczoznawcę, inżyniera, prawnika - postaw na RZECZOZNAWCA.PL | Jedyny znany w Polsce biegły rzeczoznawca, doktor inżynier i absolwent prawa dowodowego |

Europejski rzeczoznawca budowlany Badania termowizyjne i wentylacji | Badanie zagrzybienia | Badanie wilgotności | Badania geotechniczne | Kontrola budowy | Inspektor nadzoru | Postępowania podatkowe | Interpretacje prawne | Stan techniczny budynków | Kontrola okresowa budynków | Opinie sądowe | Opinie | Opinie techniczne | Ekspertyzy budowlane Europejski rzeczoznawca budowlany Europejski rzeczoznawca budowlany Badania termowizyjne i wentylacji | Badanie zagrzybienia | Badanie wilgotności | Badania geotechniczne | Kontrola budowy | Inspektor nadzoru | Postępowania podatkowe | Interpretacje prawne | Stan techniczny budynków | Kontrola okresowa budynków | Opinie sądowe | Opinie | Opinie techniczne | Ekspertyzy budowlane Europejski rzeczoznawca budowlany Europejski rzeczoznawca budowlany Badania termowizyjne i wentylacji | Badanie zagrzybienia | Badanie wilgotności | Badania geotechniczne | Kontrola budowy | Inspektor nadzoru | Postępowania podatkowe | Interpretacje prawne | Stan techniczny budynków | Kontrola okresowa budynków | Opinie sądowe | Opinie | Opinie techniczne | Ekspertyzy budowlane Europejski rzeczoznawca budowlany Europejski rzeczoznawca budowlany Badania termowizyjne i wentylacji | Badanie zagrzybienia | Badanie wilgotności | Badania geotechniczne | Kontrola budowy | Inspektor nadzoru | Postępowania podatkowe | Interpretacje prawne | Stan techniczny budynków | Kontrola okresowa budynków | Opinie sądowe | Opinie | Opinie techniczne | Ekspertyzy budowlane Europejski rzeczoznawca budowlany Europejski rzeczoznawca budowlany Badania termowizyjne i wentylacji | Badanie zagrzybienia | Badanie wilgotności | Badania geotechniczne | Kontrola budowy | Inspektor nadzoru | Postępowania podatkowe | Interpretacje prawne | Stan techniczny budynków | Kontrola okresowa budynków | Opinie sądowe | Opinie | Opinie techniczne | Ekspertyzy budowlane Europejski rzeczoznawca budowlany Europejski rzeczoznawca budowlany Badania termowizyjne i wentylacji | Badanie zagrzybienia | Badanie wilgotności | Badania geotechniczne | Kontrola budowy | Inspektor nadzoru | Postępowania podatkowe | Interpretacje prawne | Stan techniczny budynków | Kontrola okresowa budynków | Opinie sądowe | Opinie | Opinie techniczne | Ekspertyzy budowlane Europejski rzeczoznawca budowlany Europejski rzeczoznawca budowlany Badania termowizyjne i wentylacji | Badanie zagrzybienia | Badanie wilgotności | Badania geotechniczne | Kontrola budowy | Inspektor nadzoru | Postępowania podatkowe | Interpretacje prawne | Stan techniczny budynków | Kontrola okresowa budynków | Opinie sądowe | Opinie | Opinie techniczne | Ekspertyzy budowlane Europejski rzeczoznawca budowlany

BIEGLYRZECZOZNAWCA.PL

Skontaktuj się z profesjonalnym biegłym rzeczoznawcą budowlanym

O mnie: Dr inż. Przemysław Stawiarski, MBA

O mnie - bieglyrzeczoznawca.pl

Dr inż. Przemysław Stawiarski - profesjonalny, niezależny rzeczoznawca, biegły budowlany z wieloletnim doświadczeniem i setkami klientów, wśród których znajdują się kancelarie prawne, firmy doradztwa podatkowego, urzędy administracji publicznej, osoby fizyczne i prawne, a także organy procesowe.

Stawiarski Management, dr inż. Przemysław Stawiarski, MBA zajmuje się opracowywaniem profesjonalnych opracowań, ekspertyz technicznych i opinii sądowych z zakresu budownictwa.

Wysoka jakość i niezależność oraz bezstronność są głównym atutem przedsiębiorstwa. Teren działalności rzeczoznawstwa obejmuje obszar całej Polski.

Przemysław Stawiarski jest doktorem nauk technicznych, inżynierem budownictwa lądowego, rzeczoznawcą z zakresu budownictwa, starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny, wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach ukończył w czerwcu 1999 roku z wynikiem bardzo dobrym.

W 2000 roku ukończył także z wynikiem bardzo dobrym podyplomowe studia menedżerskie oparte na programie Master of Business Administration (MBA) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W 2004 uzyskał tytuł doktora nauk technicznych po przedstawieniu i publicznej obronie dysertacji "Multiplikatywny model twardnienia tworzyw cementowych" na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

W 2008 ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) na University of Illinois przedstawiając i broniąc z wynikiem bardzo dobrym pracę pod tytułem „Systemowe zarządzanie procesami biznesowymi jako element zmiany organizacyjnej”.

W 2010 z wynikiem bardzo dobrym po wygłoszeniu mowy końcowej i egzaminie końcowym ukończył podyplomowe studia z Retoryki Stosowanej na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

W 2011 ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Przedsiębiorstwie na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach po obronie pracy dyplomowej pod tytułem „Odpowiedzialność karna w budownictwiew zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na wybranych przykładach”.

W 2015 z wynikiem bardzo dobrym ukończył podyplomowe studia z Prawa Dowodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz przynależy do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Jest wpisany na listę rzeczoznawców IH o specjalności budownictwo i materiały budowlane.

Wieloletni inżynier budownictwa lądowego, inspektor nadzoru inwestorskiego i inżynier kontraktu na budowach budynków mieszkalnych, obiektów kubaturowych i przemysłowych, rzeczoznawca do spraw budownictwa i materiałów budowlanych na teren całej Polski.

Jest opiniodawcą i autorem kilkuset opinii i ekspertyz technicznych oraz sądowych, analiz technicznych, interpretacji techniczno-prawnych Ustawy Prawo Budowlane, zwłaszcza w zakresie art. 3 w sprawie kwalifikacji obiektów, budowli, budynków, urządzeń budowlanych, urządzeń technicznych realizowanych dla potrzeb podatkowych.

Wykonawca setek kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, których łączna powierzchnia przekroczyła kilka milionów metrów kwadratowych.

Sporządza orzeczenia techniczne z zakresu budownictwa, prawidłowości prowadzenia robót budowlanych, oceny stanu technicznego obiektów budowlanych, ekspertyz technicznych przyczyn katastrof budowlanych.

W opiniach technicznych przedsądowych i sądowych w szczególności specjalizuje się w zakresie badania wadliwych prac budowlanych, wykończeniowych, izolacji, dachów, fundamentowania, oceny zgodności wykonania prac ze sztuką budowlaną oraz umową, weryfikując w szczególności zasadność roszczeń z tytułu wad i nieprawidłowości wykonawczych.

W sprawach karnych dla potrzeb postępowań przygotowawczych jak i opinii sądowych bada odpowiedzialność karną z zakresu budownictwa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie.

W sprawach administracyjnych zajmuje się analizą postępowań administracyjnych Nadzoru Budowlanego pod kątem poprawności ich wszczęcia i zgodności ich prowadzenia z prawem oraz orzecznictwem.

Autor kilkudziesięciu publikacji specjalistycznych z tematyki budownictwa i materiałów budowlanych. Uczestnik wielu kursów i szkoleń doskonalących zarówno umiejętności inżynierskie jak również zarządzanie procesami budowlanymi.

Najpopularniejsze wpisy

 • KIEROWNIK BUDOWY NIE PRZYCHODZI NA BUDOWĘ, NIE NADZORUJE BUDOWY

  Przede wszystkim należy pamiętać, że powołanie kierownika budowy jest absolutnie koniecznym obowiązkiem inwestora w świetle Prawa Budowlanego czyli przepisów aktualnie obowiązujących w Polsce. Nie ma tutaj znaczenia czy mamy do czynienia z nowo budowanym obiektem czy też z pracami modernizacyjnymi istniejącego budynku.

  Przeczytaj artykułPrzeczytaj cały artykuł
 • Kompleksowy charakter ekspertyz budowlanych

  Ekspertyzy budowlane, przygotowywane przez rzeczoznawców budowlanych, stanowią kompleksowe dokumenty zawierające profesjonalne oceny, analizy i opinie dotyczące różnych aspektów budynków, obiektów budowlanych lub przeprowadzanych prac budowlanych. Te szczegółowe raporty mogą być przydatne...

  Przeczytaj artykułPrzeczytaj cały artykuł
 • Rzeczoznawca Budowlany: Kluczowy Ekspert dla Twojego Projektu

  W dzisiejszym świecie budowlanym, rozwój projektów wymaga specjalistycznej wiedzy i wsparcia. Rzeczoznawca budowlany to kluczowy ekspert, którego rola obejmuje szeroki zakres działań wspierających różnorodne projekty budowlane.

  Przeczytaj artykułPrzeczytaj cały artykuł
 • Dlaczego Warto Posiadać Ekspertyzę Budowlaną? Odpowiedzi na Najważniejsze Pytania

  Przed rozpoczęciem prac remontowo-budowlanych warto ocenić stan techniczny budynku. Odpowiednią dokumentację stanowią opinie budowlane lub ekspertyzy. Specjalista przeprowadzający oględziny określi, jaki dokument jest konkretnie niezbędny.

  Przeczytaj artykułPrzeczytaj cały artykuł
 • Dlaczego Warto Zatroszczyć się o Profesjonalne Opinie Techniczne?

  Poszukujesz pewności i rzetelnych informacji dotyczących stanu technicznego budynku? Oto, dlaczego warto sięgnąć po profesjonalne opinie techniczne, które stanowią klucz do podejmowania odpowiedzialnych decyzji.

  Przeczytaj artykułPrzeczytaj cały artykuł
 • Inwestor w budownictwie

  W polskim systemie prawnym inwestor w kontekście budowlanym to podmiot, który zamierza lub już dokonuje inwestycji budowlanej. W ustawodawstwie oraz orzecznictwie istnieją pewne zapisy i wytyczne dotyczące roli inwestora w procesie budowlanym.

  Przeczytaj artykułPrzeczytaj cały artykuł
 • POTRZEBUJĘ DOKONAĆ ODBIÓR TECHNICZNY DOMU, MIESZKANIA

  Wykonawca niepoprawnie wykonuje prace: Co zrobić, gdy prace remontowe w mieszkaniu są wadliwe ? Istnieje kilka kroków, które możesz podjąć, jeśli wykonawca prowadzący prace w Twoim mieszkaniu nie spełnia Twoich oczekiwań lub standardów. Bezpośredni kontakt z wykonawcą: Porozmawiaj z wykonawcą i wyjaśnij, co dokładnie Cię niezadowala

  Przeczytaj artykułPrzeczytaj cały artykuł
 • Nawierzchnie asfaltowe w budownictwie

  Nawierzchnie asfaltowe, powszechnie stosowane w infrastrukturze drogowej i miejskiej, od lat cieszą się dużą popularnością ze względu na swoją trwałość, elastyczność oraz stosunkowo niski koszt w porównaniu z innymi materiałami drogowymi.

  Przeczytaj artykułPrzeczytaj cały artykuł
 • Ekspertyzy budowlane rzeczoznawca budowlany

  Ekspertyzę budowlaną przeprowadza się wówczas kiedy między innymi planuje się ingerować w strukturę obiektu, w każdym przypadku uszkodzeń czy zarysowań, z potrzeby zweryfikowania wytrzymałości struktury budynku i oczywiście w sytuacji planowanych modyfikacji trybu eksploatacji obiektu...

  Przeczytaj artykułPrzeczytaj cały artykuł