Zrealizowano

Get Adobe Flash player

Opinie sądowe i przedsądowe

Dr inż. Przemysław Stawiarski realizuje opracowania techniczne przedsądowe i sądowe z zakresu budownictwa weryfikujące zasadność roszczeń z tytułu wad i nieprawidłowości wykonawczych.

Usługa w tym zakresie dedykowana jest dla osób fizycznych, prawnych, urzędów administracji publicznej, kancelarii prawnych, organów procesowych..

Opinie techniczne przedsądowe i sądowe w szczególności wykonywane są w zakresie:.

 • analizy prawidłowości wykonania robót budowlanych, wykończeniowych i ich technologii, w szczególności w zakresie izolacji, dachów, fundamentowania,
 • analizy prawidłowości budowy obiektów i konstrukcji budowlanych,
 • analizy zgodności wykonania robót budowlanych z umową i zasadami sztuki budowlanej,
 • analizy prawidłowości wykonania nawierzchni drogowych z kostki brukowej,
 • oceny sprawowanego nadzoru budowlanego,
 • oceny stanu technicznego, zużycia, stwierdzenia uszkodzeń konstrukcji i obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
 • analizy przyczyn katastrof budowlanych, awarii konstrukcji w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
 • kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
 • analizy błędów administracyjnych w zakresie Ustawy Prawo Budowlane i przepisów z nim związanych,
 • weryfikacji w szczególności zasadności roszczeń z tytułu wad i nieprawidłowości wykonawczych,
 • zabezpieczenia materiału dowodowego (wykonanych robót budowlanych) na potrzeby postępowania sądowego,
 • inne w zakresie budownictwa i materiałów budowlanych.


Proszę sprawdzić telefonicznie kiedy i gdzie realizowane będą najbliższe ekspertyzy techniczne i usługi rzeczoznawcy dr inż. Przemysława Stawiarskiego.

Odrębną gałąź opiniodawstwa dr inż. Przemysław Stawiarskiego jest badanie odpowiedzialności karnej w budownictwie, w zakresie przede wszystkim bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie. Szczegółowy zakres jest przedstawiony na stronach internetowych www.opiniesadowe.pl.