Zrealizowano

Get Adobe Flash player

Kontakt

dr inż. Przemysław Stawiarskim, MBA

Teren działalności: Cała Polska (Warszawa, Katowice, Wrocław, Poznań, Bydgoszcz, Gdańsk, Rzeszów,
Kraków, Lublin, Zielona Góra i inne)


www.stawiarski.pl : ekspertyzy techniczne, rzeczoznawca, biegły budowlany
www.opiniesadowe.pl : biegły budowlany, opinie sądowe, ekspertyzy sądowe
www.przegladbudynkow.pl : okresowa kontrola obiektów, książka obiektu budowlanego
www.stawiarski.com.pl : opinie budowlane, odbiory techniczne, inspektor nadzoru inwestorskiego
www.bieglyrzeczoznawca.pl : rzeczoznawca, biegły budowlany, ekspertyzy techniczne, interpretacje
www.ekspertyzybudynkow.pl : opinie techniczne, ekspertyzy dachów, pokryć dachowych, izolacji
www.facebook.com : opinie i orzeczenia, ekspertyzy techniczne
www.plus.google.com : opinie sądowe i budowlane, ekspertyzy stanu technicznego